Lidmaatschap

Lidmaatschap / donateurschap

Lidmaatschap staat in principe open voor eenieder met oprechte interesse in modelbouw, onder de voorwaarde dat de huisregels worden nageleefd. Een paar voorwaarden:

–       Minimum leeftijd 8 jaar;

–       Als je lid bent wordt van je verwacht dat je in principe bereid bent deel te nemen aan clubactiviteiten (Geen verplichting). Het is mogelijk donateur te worden, dan neem je niet actief deel aan de activiteiten, maar betaal je wel een bijdrage en steun je de vereniging. De minimale bijdrage voor donateurschap bedraagt € 65 per jaar (2019). Donateurs krijgen de nieuwsbrief per email, vermelding op de website en ze worden volledig op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen rond MVSV.

–       Om lid (of donateur) te worden maak je gebruik van het contactformulier

–       De contributie bedraagt € 65 per jaar (2019 van januari t/m december, aspirant jeugdleden tot 16 jaar gratis. Jeugdleden (16 tot 18 jaar) half geld. Voor leden die in de loop van een jaar lid worden wordt de contributie naar rato verrekend. Een nieuw lid heeft een proefperiode tot de eerste van de volgende maand.

–       Het bestuur behoudt zich het recht voor aanmeldingen voor het lidmaatschap of donateurschap zonder opgaaf van reden te weigeren.

 Home